Wyniki zawodów

slalom
dziewczyny
1. klasa +
przedszkole
slalom
dziewczyny
 
2.-3. klasa
slalom
dziewczyny
 
4.-5. klasa
slalom
dziewczyny
 
6.-7. klasa
slalom
dziewczyny
 
8.-9. klasa
slalom
chłopcy
1. klasa +
przedszkole
slalom
chłopcy
 
2.-3. klasa
slalom
chłopcy
 
4.-5. klasa
slalom
chłopcy
 
6.-7. klasa
slalom
chłopcy
 
8.-9. klasa
bieg
dziewczyny
1. klasa +
przedszkole
bieg
dziewczyny
 
2.-3. klasa
bieg
dziewczyny
 
4.-5. klasa
bieg
dziewczyny
 
6.-7. klasa
bieg
dziewczyny
 
8.-9. klasa
bieg
chłopcy
1. klasa +
przedszkole
bieg
chłopcy
 
2.-3. klasa
bieg
chłopcy
 
4.-5. klasa
bieg
chłopcy
 
6.-7. klasa
bieg
chłopcy
 
8.-9. klasa
snowboard
chlopcy i
dziewczyny 
1.-5. klasa
snowboard
chlopcy i
dziewczyny 
6.-9. klasa

KLASYFIKACJA SZKÓŁ

Ogólnie 1.-5. klasa Medale
logo Zjazd Gwiaździsty 2020

XLVIII ZJAZD GWIAŹDZISTY 2020

Organizator:

Polska Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny, Bystrzyca
Macierz szkolna w Bystrzycy

Data, miejsce:

8.2.2020, Mosty koło Jabłonkowa

Kierownik Zjazdu: Bogdan Sikora
Kierownik organizacyjny Zjazdu: Paweł Sajdok
Kierownik tras slalomowych: Jiří Rucki
Kierownik tras biegowych: Władysław Martynek
Sędzia główny slalomu: Marek Heczko
Sędzia główny biegów: Robert Konderla
Kierownik techniczny: Daniel Heczko
Kierownik zaplecza gospodarczego: Marek Byrtus
Kierownik ekipy pomocniczej: Maciej Szewczyk
Opracowanie wyników: Michal Samek
Sekretariat zawodów: Renata Przeczek

WIDEO

Program zawodów

 

Termin: 8 lutego 2020
Miejsce: Mosty koło Jabłonkowa
Prezentacja ekip: 7:30 – 8:15
Uroczyste zagajenie: 8:30
Przegląd tras: 9:00 – 9:30
Początek zawodów: 9:30
Przewidywane zakończenie: 13:00

Czasowy harmonogram biegów

Rozpoczęcie zawodów 9:30
Biegi I stopień szkoły podstawowej (kl. 1-5) 9:30-10:30
Biegi II stopień szkoły podstawowej (kl. 6-9) 10:30-11:00
Finały biegu II stopień 11:10-11:30
Sztafety szkół 11:30-11:50

Zgłoszenie elektroniczne: do piątku 31. 1. 2020 na info@pspbystrice.cz

Losowanie: środa 5. 2. 2020 w Bystrzycy, godz. 15:00

Dyscypliny

Dyscypliny

Slalom Memoriał Gustawa Zuczka
nauczyciela, dyrektora szkoły
Bieg Memoriał Władysława Wójcika
inspektora szkolnego
Sztafety Memoriał Jasia Konderli

Kategorie

I Dz, Chł 1. klasa + przedszkole
II Dz, Chł 2.-3. klasa
III Dz, Chł 4.-5. klasa
IV Dz, Chł 6.-7. klasa
V Dz, Chł 8.-9. klasa
VI Goście

Snowboard

razem dziewczyny i chłopcy 1.-5. klasa
razem dziewczyny i chłopcy 6.-9. klasa

Trasy biegowe: (technika klasyczna)

300 m Dz,Chł 1. klasa + przedszkole
600 m Dz,Chł 2.-3. klasa
600 m Dz,Chł 4.-5. klasa
1200 m Dz,Chł 6.-7. klasa - Finał - 6 zawodników
1200 m Dz,Chł 8.-9. klasa - Finał - 6 zawodników

Długość tras biegowych może być zmieniona według aktualnych warunków śniegowych. Konkretne informacje zostaną podane w dniu losowania zawodów.

Trasy slalomu:

Trasa A Dz, Chł kl 1. + przedszkole, Dz kl. 2.– 3.
Trasa B Chł kl. 2.–3., Dz, Chł kl. 4.-5., Snowboard (1.-5.)
Trasa C Dz, Chł kl. 6.-7., Dz, Chł kl. 8.-9., Snowboard (6.-9.)
trasy slalomu Zjazdu Gwiaździstego autor fotografii: Anna Podeszvová

Sztafety: Memoriał Jasia Konderli

Sztafeta kat. II – III (klasy 1 – 5) 4 x 300 m - startują: Dz kat. II, Chł kat.II, Dz kat.III, Chł kat. III
Szkoła może wystawić jedną drużynę sztafetową.
Sztafeta kat. IV - V (klasy 6 – 9) 4 x 300 m - startują: Dz kat. IV, Chł kat.IV, Dz kat.V, Chł kat.V
Szkoła może wystawić jedną drużynę sztafetową.

Punktacja indywidualna

1. miejsce 25 punktów
2. miejsce 20 punktów
3. miejsce 15 punktów
4. miejsce 12 punktów
5. miejsce 11 punktów
6. miejsce 10 punktów
7. miejsce 9 punktów
8. miejsce 8 punktów
9. miejsce 7 punktów
10. miejsce 6 punktów
11. miejsce 5 punktów
12. miejsce 4 punkty
13. miejsce 3 punkty
14. miejsce 2 punkty
15. miejsce 1 punkt

Punktacja zespołowa

 1. KLASYFIKACJA SZKÓŁ - MEDALOWA
  O kolejności decyduje liczba zdobytych medali złotych, potem srebrnych, na koniec brązowych.
 2. KLASYFIKACJA SZKÓŁ – PUNKTOWA W KATEGORII MAŁOKLASÓWEK
  O kolejności decyduje liczba zdobytych punktów wg punktacji indywidualnej.
 3. KLASYFIKACJA SZKÓŁ – PUNKTOWA W KATEGORIACH I, II, III, IV, V
  NIEOFICJALNA!
Dokładne instrukcje zostaną podane w czasie losowania.

Regulamin zawodów

 1. Zjazd Gwiaździsty jest organizowany dla uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w RC oraz dla zaproszonych uczniów innych szkół (goście) przez organizatora 48. ZG 2020.
 2. W poszczególnych konkurencjach i kategoriach startować może dowolna liczba zawodników z jednej szkoły.
 3. Punktacja indywidualna: 1. miejsce – 25 pkt., 2. miejsce – 20 pkt., 3. miejsce – 15 pkt., 4. miejsce – 12 pkt., 5. miejsce – 11 pkt., .....15. miejsce – 1 pkt.
 4. Do punktacji szkół zaliczają się tylko trzej uprzednio wytypowani zawodnicy z każdej szkoły. Ci zawodnicy powinni być zapisani na karcie zgłoszeń jako pierwsi w kolejności.
 5. Punktacja zespołowa:
  KLASYFIKACJA SZKÓŁ – MEDALOWA O kolejności decyduje liczba zdobytych medali złotych, potem srebrnych, na koniec brązowych.
  KLASYFIKACJA SZKÓŁ – PUNKTOWA W KATEGORIACH I, II, III. Dotyczy tylko szkół małoklasowych.
  KLASYFIKACJA SZKÓŁ – PUNKTOWA W KATEGORIACH I, II, III, IV, V
  NIEOFICJALNA (nie będzie się wygłaszała)
 6. Snowboard zaliczany jest do oficjalnych wyników
 7. Każdy zawodnik może startować tylko w jednej z dyscyplin (slalom, bieg, snowboard). W sztafecie startują tylko zawodnicy dyscypliny biegowej. Każda szkoła może wystawić tylko jedną sztafetę w każdej kategorii.
 8. Każda szkoła jest odpowiedzialna za stan zdrowotny swoich zawodników oraz ich bezpieczeństwo. Użycie kasku narciarskiego jest obowiązkowe. Zawodnicy startują na własne ryzyko.
 9. Zawodnicy startują pod numerami startowymi, które każda ekipa otrzyma podczas prezentacji w dniu zawodów.
 10. W dniu zawodów kierownicy ekip szkolnych wpłacają podczas prezentacji opłatę za udział w wysokości 200,- Kč slalom i 100,- Kč biegi od każdego zawodnika.
 11. Każdy zawodnik otrzyma od organizatorów posiłek.
 12. Dojazd na miejsce zawodów, ubezpieczenie startujących oraz nadzór pedagogiczny zapewniają szkoły we własnym zakresie.
 1. Wszyscy zawodnicy zachowują się tak, aby nie zakłócać przebiegu zawodów. Wchodzenie na trasy, przeszkadzanie zawodnikom, sędziom i organizatorom jest surowo wzbronione.
 2. Zawodnikom w dyscyplinach slalomowych umożliwiony jest przegląd tras, przeprowadzony wg wskazówek kierownika trasy. Zjeżdżanie w trasach slalomowyh przed rozpoczęciem konkurencji jest zabronione. Wyjątek stanowi kat. I Dz+Ch.
 3. Protesty do jury zawodów może wnosić tylko kierownik ekipy szkolnej do 30 minut po wywieszeniu oficjalnych wyników i po wniesieniu do kasy organizatora opłaty w wysokości 2.000,- Kč. W razie uznania protestu suma pieniężna zostanie zwrócona.
 4. Podczas prezentacji w dniu zawodów wykluczone jest dodatkowe zgłaszanie zawodników.
 5. Zgłoszenia do zawodów należy przesłać na odpowiednich drukach za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: info@pspbystrice.cz w terminie do 31.1. 2020.
 6. Losowanie odbędzie się w środę 5 lutego 2020 o godz. 15.00 w bystrzyckiej szkole. W tym samym dniu lista startujących zawodników zostanie zamknięta.
 7. Zawodnicy, którzy uplasują się na miejscach od 1.- 6., otrzymują dyplomy, zawodnicy na miejscach od 1. – 3. otrzymują medale. Zawodnicy w kategorii „Goście“ nie są zaliczani do punktacji szkół, zwycięzcy otrzymują nagrody ex aequo.
 8. Zwycięskie szkoły w punktacji (medalowej) zespołowej otrzymują od organizatorów pamiątkowe puchary.
 9. Trasy będą przygotowane przed zawodami tak, by zapewnić jak najlepsze warunki i bezpieczeństwo zawodników oraz widzów.
 10. W wypadku absolutnie niesprzyjających warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminu zawodów, zmiany długości tras i liczby przejazdów, a nawet odwołania zawodów.
 11. W wypadku, że zawiedzie pomiar elektroniczny, liczyć się będzie pomiar ręczny.
 12. Wyniki na tablicach przy metach są wynikami nieoficjalnymi.